LOGO65

DR PIOTR NOWIŃSKI

Artysta, prodziekan wydziału Sztuki Nowych Mediów Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Warszawie

Artysta, prodziekan wydziału Sztuki Nowych Mediów Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Warszawie.
Urodzony w Warszawie  i tam też ukończył studia na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych. W 2011 roku uzyska tytuł doktorski na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Od 2005 roku pracuje na Wydziale Sztuki Nowych Mediów w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych, obecnie jako adiunkt.  Od grudnia 2017 roku pełni funkcję prodziekana Wydziału Sztuki Nowych Mediów. Prowadzi samodzielnie pracownię specjalności Komiks interaktywny. Zajmuje się zarówno pracą dydaktyczną, jak artystyczną – malarstwem, rysunkiem i projektowaniem graficznym. Jego prace plastyczne brały udział w wystawach indywidualnych i zbiorowych w Polsce, Rumunii, Francji, Japonii i Niemczech.