LOGO65

PROF. LECH MAJEWSKI

Projektant, wykładowca, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Urodzony w 1947 r. w Olsztynie. Ukończył Wydział Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Dyplom w 1972 r. w pracowni prof. Henryka Tomaszewskiego. Obecnie jest profesorem tej samej Akademii, a także Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego Międzynarodowego Biennale Plakatu w Warszawie. Specjalizuje się w grafice wydawniczej i reklamowej, a także ilustracji. Prowadzi wykłady i warsztaty na wielu uniwersytetach na całym świecie.
Profesor Lech Majewski zajmuje się projektowaniem graficznym i reklamowym, ale najbardziej związany jest z formą plakatu. Jeden z jego plakatów, zaprojektowany na 16 Międzynarodowe Spotkanie Wokalistów Jazzowych, został wybrany jako jeden ze 100 najważniejszych plakatów z Europy i Stanów Zjednoczonych
(1945–1990). Mówi, że „nawet jeśli plakat nie zmienia świata to jest doskonałym zapisem miejsca, czasu i wydarzenia”. Jego plakaty są eksponowane na całym świecie. Projektuje książki w Polsce i w Niemczech. Wiele książek jego autorstwa wygrywa konkurs na najpiękniejszy projekt roku. Jest autorem ilustracji do TES Magazine (The Times, Londyn). Doktor honoris causa Uniwersytetu
J.E. Purkyně w Ŭstí nad Labem, Czechy.