LOGO65

AMBASADOR BEATA STOCZYŃSKA

Ambasador RP w Indonezji

Absolwentka Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. W latach 1992–93 r. była zastępcą dyrektora Departamentu Ekonomicznego w Ministerstwie Współpracy Gospodarczej z Zagranicą. Od 1993 r. pracuje w Ministerstwie Spraw Zagranicznych RP. W latach 1996–2000 r. pełniła funkcję radcy w Ambasadzie RP w Canberze. Po powrocie do kraju pracowała w Departamencie Azji, Australii i Ameryki Łacińskiej, a następnie w Departamencie Azji i Pacyfiku, gdzie pełniła funkcję zastępcy dyrektora. W latach
2010–2014 była Ambasadorem RP w Nowej Zelandii.
W latach 2014–2015 r. była dyrektorem Biura Infrastruktury MSZ, a od 2015 r. zastępcą dyrektora Departamentu Azji i Pacyfiku MSZ. Od kwietnia 2018 r. pełni funkcję Ambasadora RP w Indonezji z jednoczesną akredytacją na Timor Wschodni i ASEAN.