LOGO65

SŁOWO OD AMBASADOR

BEATA STOCZYŃSKA
AMBASADOR POLSKI W INDONEZJI

W 2020 roku Polska i Indonezja świętują 65 rocznicę nawiązania stosunków dyplomatycznych.
Obydwa kraje są dla siebie cennymi partnerami. Wartość naszych relacji polega na bogactwie wzajemnych ofert i na odmienności kulturowej naszych propozycji. To tłumaczy entuzjastyczne przyjmowanie polskich projektów politycznych, artystycznych, biznesowych, edukacyjnych, turystycznych, kulinarnych i innych w Indonezji oraz zainteresowanie Indonezją w Polsce.

Jest wiele elementów wspólnych które łączą oba kraje. Należą do nich pęd do uczenia się, wysoki poziom aspiracji związanych z warunkami życia, ciekawość świata, troska o państwo i tradycyjną rodzinę oraz chęć posiadania udziału w rozwiązywaniu  globalnych problemów świata.
Symbolicznym, wszelako paradoksalnym znakiem naszych relacji są nasze flagi państwowe.
Biało-czerwona i czerwono-biała, są zasadniczo odmienne, a jednak tak sobie bliskie.

Życzę uczestnikom konkursu sukcesu w znalezieniu artystycznej formy ilustrującej rocznicę relacji  dyplomatycznych pomiędzy Polską a Indonezją.